Ventil på vindu?

Bedre inneklima med ventil

For et godt inneklima er det viktig å sikre tilstrekkelig luftutskifting i huset. Et ventil i vinduet kan slippe inn frisk luft på en trygg måte – uten at du åpner vinduet.

Kvalitetsventiler fra Spilka

Vi monterer ventilen nær overkanten av vinduet og det kan enkelt åpnes og lukkes etter hva man ønsker. Vi benytter oss av den patenterte originalventilen fra Spilka i Ålesund (Spilka Spilvent). Ventilen er robust og imøtekommer krav i henhold til både luftgjennomgang (åpnet) og tetthet (lukket), for eksempel i henhold til den britiske standarden 6375 («Performance and Windows Classification for Weathertightness»). Den er konstruert slik at kald uteluft blir ført inn i rommet – ikke ned mot glasset.

Alternativer til ventil i vinduet

Skal du ha enda større tilførsel av luft, så anbefaler vi å montere ventiler i veggen.

Vi minner også på at våre toppsvingvinduer kan låses i luftestilling.

Funnet en feil, eller har du en kommentar? Gi oss en tilbakemelding